SKF Omega Rzepin

Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

2011-08-20-turniej plazowej pilki siatkowejWszystkich entuzjastów plażowej piłki siatkowej zapraszamy do wzięcia udziału w

Otwartym Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej - Rzepin 2012.

Terminy rozgrywek:
 • 4 sierpnia 2012 godz. 1015
 • 18 sierpnia 2012 godz. 1015
 • 1 września 2012 godz. 1015

Miejsce: Boisko do plażowej piłki siatkowej przy ORLIKU w Rzepinie

 

 

I. ORGANIZATOR

 • SKF „OMEGA” Rzepin

II. CEL ZAWODÓW

 • popularyzacja piłki siatkowej plażowej,
 • aktywny wypoczynek.

III. MIEJSCE

 • Miejsce: Rzepin – boiska Orlika

IV. TERMINY ROZGRYWEK

 • 04.08 godzina 10:15
 • 18.08 godzina 10:15
 • 01.09 godzina 10:15

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Formuła open. Ilość drużyn jest ograniczona do 12 par (liczy się kolejność zgłoszeń).
 2. Zgłoszeni do rozgrywek zawodnicy biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Zawodnicy powinni zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych oraz wynikających z tego wypadków i urazów.
 3. Zgłoszenia do zawodów można dokonać telefonicznie 888 795 071 (Tomasz Kochanowski) lub osobiście do godziny 10:00 w soboty przed każdym turniejem.
 4. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 5. Organizator nie pobiera opłat za uczestnictwo w zawodach.

VI. ZASADY GRY

 1. Drużyna składa się z dwóch osób.
 2. Mecz trwa 1 set do 21 pkt. ze zmianą stron co 7 pkt. – w fazie eliminacyjnej.
 3. Mecze półfinałowe i finał rozgrywane będą do dwóch zwycięskich setów. Trzeci set do 15 pkt.
 4. System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszeń.
 5. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.
 6. Poszczególne turnieje liczone są do klasyfikacji ogólnej tzw. Grand Prix (punktacja w załączniku nr 1)

VII. OPIEKA MEDYCZNA

 • Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie zawodów.

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora i sędziego głównego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy osobiste uczestników turniejów.
 3. Wszystkich uczestników obowiązują zasady fair play.
 4. Naganne zachowanie uczestników turnieju może spowodować całkowitą dyskwalifikację drużyny. Decyzję o dyskwalifikacji drużyny podejmuje organizator i sędzia główny.
 5. Zawody będą rozgrywane piłkami, które zapewnia organizator. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.
 6. Przed meczem drużyna ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku turniejowym.
 7. W wyjątkowych sytuacjach organizator może dokonać dodatkowych zmian w przepisach. Zmiany te mogą być wprowadzone jedynie po konsultacjach z drużynami i wprowadzone do regulaminu dodatkowym aneksem.

ZAŁĄCZNIK NR 1 
Punktacja Otwartych Turniejów Piłki Siatkowej Plażowej


1. 16 pkt
2. 14 pkt
3. 12 pkt
4. 10 pkt
5. 8 pkt
6. 7 pkt
7. 6 pkt
8. 5 pkt
9. 4 pkt
10. 3 pkt
11. 2 pkt
12. 1 pkt