Rzepińska Liga Koszykówki - 2008

Kategoria: Koszykówka
Utworzono: wtorek, 04, marzec 2008 22:00
Grzegorz Kazieczko

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „OMEGA” organizują cykl rozgrywek sportowych w piłce koszykowej pod nazwą

"Rzepińska Liga Koszykówki - 2008r."


Wyciąg z regulaminu LIGI

 1. Udział: Warunkiem udziału w rozgrywkach jest wpłacenie wpisowego (50 zł, które w całości przeznaczone będzie na operację kolana naszego zawodnika) oraz zgłoszenie drużyny (minimum 6 osób – mogą być drużyny mieszane ) w terminie do 15 marca 2008 roku, z podaniem w zgłoszeniu następujących informacji:
  • Nazwa zakładu pracy, stowarzyszenia, instytucji, organizacji, grupy
  • Nazwy drużyny
  • Składu drużyny
  • Kapitana drużyny
  • Oświadczenia zawodników o stanie zdrowia umożliwiającym udział w rozgrywkach (wskazane oświadczenie o opłaceniu składki ubezpieczeniowej)
 2. Reprezentacje szkolne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie zgłaszają swój akces w rozgrywkach na zasadach przyjętych w ZSO
 3. Przepisy gry: W rozgrywkach stosuje się przepisy PZKosz. z wyjątkiem: czas gry nie zatrzymywany 4 x 10 min.(w przypadku rozgrywek w formie turniejowej czas gry uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn), nie obowiązuje czas 24 sek. Mecze są protokołowane.
 4. Mecze sędziują wytypowani przez organizatorów sędziowie.
 5. Siedzibą organizatora rozgrywek jest Hala Sportowo Widowiskowa przy ZSO w Rzepinie: 69-110 Rzepin ul. Wojska Polskiego 30 (tel. Kontakt: Piotr Kiewra 602 665 218.)
 6. Pozostałe przepisy i uregulowania znajdują się w regulaminie LIGI dostępnym u organizatora rozgrywek