SKF Omega Rzepin

Rzpińska Liga Koszykówki - edycja 2014/2015

Rozpoczynamy kolejną edycję Rzepińskiej Ligi Koszykówki, zapraszamy do zgłaszania drużyn w terminie do końca listopada. Zgłoszenia przyjmuje Krzysztof Didyk pod tel. 669024708 lub bezpośrednio w hali sportowej ZSO w Rzepinie.

 

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „OMEGA”
i
Zespół Szkół  Ogólnokształcących w Rzepinie
 
Organizują
Cykl rozgrywek sportowych w piłce koszykowej pod nazwą
Rzepińska Liga Koszykówki
  • Termin: od listopada 2014 do marca 2015
  • Miejsce: Hala sportowa przy ZSO w Rzepinie
  • Mecze odbywać się będą w ramach zajęć z piłki koszykowej w poniedziałki lub czwartki: w godz. 19:00 – 21:00.

 

Wyciąg z regulaminu LIGI

Udział:  Warunkiem udziału w rozgrywkach jest zgłoszenie drużyny (minimum 6 osób w tym przynajmniej jedna zawodniczka) w terminie do końca listopada  2014 roku, z podaniem w zgłoszeniu następujących informacji:

  • Nazwa zakładu pracy, stowarzyszenia, instytucji, organizacji, grupy
  • Nazwy drużyny
  • Składu drużyny
  • Kapitana drużyny /tel. kontaktowy/
  • Oświadczenia zawodników o stanie zdrowia umożliwiającym udział w rozgrywkach

 

Przepisy gry: W rozgrywkach stosuje się przepisy PZKosz. Mecze są protokołowane.
Mecze sędziują wytypowani przez organizatorów sędziowie.
Siedzibą organizatora rozgrywek jest Hala Sportowo Widowiskowa przy ZSO w Rzepinie: 69-110  Rzepin ul. Wojska Polskiego 30 (tel. kontaktowy: Krzysztof Didyk  - 669024708.)
Pozostałe przepisy i uregulowania znajdują się w regulaminie LIGI dostępnym u organizatora rozgrywek