SKF Omega Rzepin

Rzpińska Liga Koszykówki - edycja 2011/2012

2011-11-02-RLK

Rozpoczynamy kolejną edycję Rzepińskiej Ligi Koszykówki, zapraszamy do zgłaszania drużyn w terminie do 15 listopada. Zgłoszenia przyjmuje Krzysztof Didyk pod tel. 669024708 lub bezpośrednio w hali sportowej ZSO w Rzepinie.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „OMEGA”

i

Zespół Szkół  Ogólnokształcących w Rzepinie

Organizują

 

Cykl rozgrywek sportowych w piłce koszykowej pod nazwą

Rzepińska Liga Koszykówki

 1. Termin: od listopada 2011 do marca 2012
 2. Miejsce: Hala sportowa przy ZSO w Rzepinie
 3. Mecze odbywać się będą w ramach zajęć z piłki koszykowej w poniedziałki lub czwartki: w godz. 1900 – 2100.

 

Wyciąg z regulaminu LIGI

 1. Udział:  Warunkiem udziału w rozgrywkach jest zgłoszenie drużyny (minimum 6 osób w tym przynajmniej jedna zawodniczka) w terminie do 15 listopada  2011 roku, z podaniem w zgłoszeniu następujących informacji:
  • Nazwa zakładu pracy, stowarzyszenia, instytucji, organizacji, grupy
  • Nazwy drużyny
  • Składu drużyny
  • Kapitana drużyny /tel. kontaktowy/
  • Oświadczenia zawodników o stanie zdrowia umożliwiającym udział w rozgrywkach
 2. Przepisy gry: W rozgrywkach stosuje się przepisy PZKosz. Mecze są protokołowane.
 3. Mecze sędziują wytypowani przez organizatorów sędziowie.
 4. Siedzibą organizatora rozgrywek jest Hala Sportowo Widowiskowa przy ZSO w Rzepinie: 69-110  Rzepin ul. Wojska Polskiego 30 (tel. kontaktowy: Krzysztof Didyk  - 669024708.)
 5. Pozostałe przepisy i uregulowania znajdują się w regulaminie LIGI dostępnym u organizatora rozgrywek