SKF Omega Rzepin

V Terenowy rowerowy wyścig leśny

2016 09 11 LWRW niedzielę 11 września 2016 o godz. 14:30 zapraszamy wszystkie dzieci lubiące jazdę na rowerach do wzięcia udziału w "V Terenowym rowerowym wyścigu leśnym z SKF Omega". Start i meta przy placu zabaw na Osiedlu Leśnym.

 

 

 

 

 

 

Wyścig będzie podzielony na następujące kategorie wiekowe (osobno chłopcy i dziewczęta):

  • Przedszkolaki młodsze - trasa ok. 300 m
  • Przedszkolaki starsze - trasa ok.300 m
  • Klasy I i II Szkoły Podstawowej - trasa ok. 1 km
  • Klasy III i IV Szkoły Podstawowej - trasa ok. 2 km
  • Klasy V i VI Szkoły Podstawowej - trasa ok. 2 km

Trasa będzie przebiegać drogami Osiedla Leśnego i lasami. Najlepsza trójka z każdej kategorii wiekowej otrzyma nagrody rzeczowe.

Spośród uczestników zostanie rozlosowany wysokiej klasy rower górski.

viper 10 black fire

Na zakończenie, dla wszystkich uczestników wyścigu, zorganizowane będzie ognisko i pieczenie kiełbasek.

 

Aby wziąć udział w wyścigu, dzieci muszą przyjść z rodzicem lub opiekunem, bądź okazać pisemną zgodę rodziców. Wymagane będzie również wyposażenie dziecka w rower i kask ochronny.

 

Organizator wyścigu: SKF Omega w Rzepinie

Patronat honorowy nad wyścigiem objął Burmistrz Rzepina.

Sponsorem imprezy jest sklep rowerowy SAREX II z Rzepina.

 

Wzór - zgoda na udział w wyścigu

Zapoznałem się z regulaminem wyścigu i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki [imię i nazwisko] w terenowym rowerowym wyścigu leśnym w dniu 11.09.2016 r. organizowanym przez SKF OMEGA Rzepin.

[Data]             [Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego]

                        [Podpis]